marți, 9 noiembrie 2010

" E simplu! e-chimie!"

"Privim catre viitor! Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei - e-Chimie!"
Proiect POSDRU 61 839, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvolatrea Resurselor Umane 2007 - 2013 
Invitate:

In studio - Prof. dr. ing. Ana Maria Josceanu, Director de proiect POSDRU 61839 e-Chimie, Universitatea 'POLITEHNICA' din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor

Conferentiar Anca Marton, coordonatorul de formare in proiect POSDRU 61839 e-Chimie, Universitatea 'POLITEHNICA' din Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor

Prin telefon - Prof. Daniela Bogdan, Inspector General (chimie), Direcţia Generală Educatie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului

luni, 1 noiembrie 2010

"Coruptia ne priveste pe toti" - dezbatere publica, Primaria Sectorului 6, 26 octombrie 2010

Primăria Sectorului 6 împreună cu Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă” Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici au prezentat in data de 27 octombrie 2010 proiectul ce are drept scop crearea  unui model de parteneriat public-privat între instituţii/autorităţi publice locale şi societatea civilă.


http://www.primarie6.ro/

 Scopul proiectului este prevenirea şi combaterea corupţiei, prin instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se pune în practică legislaţia specifică şi Strategia Naţională Anticorupţie în 16 instituţii şi autorităţi publice locale.

Totodată a fost prezentat şi studiul efectuat, acela de percepţie asupra corupţiei, prin chestionarea a 1200 de cetăţeni, transferul de know – how şi bune practici din Europa.
În cadrul dezbaterii publice au fost prezentate exemple de bună practică în Primăria Sectorului 6: Biroul Unic şi Centrele de relaţii publice in teritoriu.Obiectivele proiectului sunt creşterea gradului de implicare a organizaţiilor neguvernamentale în prevenirea şi combaterea corupţiei la nivel local; crearea  unui model de parteneriat şi colaborare eficientă între instituţiile/autorităţile publice locale şi societatea civilă, în scopul prevenirii şi combaterii  corupţiei şi nu în ultimul rând educarea cetăţenilor pentru a se implica activ în identificarea şi combaterea cazurilor de corupţie.

În urma dezbaterii la nivelul Sectorului 6 se va constitui un grup de acţiune locală pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.
Acesta are ca obiectiv prevenirea şi combaterea corupţiei, transparenţa decizională, diversificarea formelor de dialog cu cetăţenii, creşterea calităţii serviciilor publice.

Un alt obiectiv este prevenirea şi limitarea posibilităţii de abuz în exercitarea funcţiei publice în interes personal, respectiv creşterea încrederii cetăţenilor, a agenţilor economici şi investitorilor în integritatea şi capacitatea de intervenţie a administraţiei publice locale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei.

Grupul va fi format din funcţionari ai Primăriei Sectorului 6, cetăţeni ai sectorului ca reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi personalităţi din mediul academic.

Proiectul “Corupţia ne priveşte pe toţi!” este co-finanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului „Facilitatea de tranziţie 2007 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei”.


Sursa: Primaria Sectorului 6, http://www.primarie6.ro/