luni, 20 iunie 2011

"În Europa există o criză a inovării", arată ultimul raport al Comisiei Europene privind Uniunea inovării

La 9 iunie a.c, Comisia Europeana a publicat Raportul privind competitivitatea Uniunii inovării. 
 
Acest raport subliniază faptul că drumul spre Uniunea inovării este lung, dificil și presărat cu obstacole majore, însă confirmă că UE a adoptat politicile adecvate pentru a merge până la capăt. Punerea în practică a Uniunii inovării la nivel european și național reprezintă o necesitate absolută în plan economic, fiind la fel de importantă pentru creșterea sustenabilă ca și reorganizarea finanțelor publice”, a declarat comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, conform comunicatului de presă al Comisiei Europene (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction)


                             http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_

Aşa după cum se arată în acelaşi comunicat, Raportul analizează punctele tari și punctele slabe ale sistemelor naționale de cercetare și inovare și oferă elemente concrete care vor sta la baza opțiunilor strategice naționale

Europa trebuie să investească mai mult și într-un mod mai „inteligent” în cercetare și dezvoltare atât în sectorul public, cât și în cel privat, ceea ce nu numai că stimulează creșterea pe termen mediu, ci are și un efect contraciclic în perioadele de criză. Este necesară intensificarea cooperării în domeniul cercetării în UE și pe plan internațional, precum și o mai bună utilizare a rezultatelor cercetării, inclusiv printr-o protecție mai eficace a proprietății intelectuale. Sistemele de învățământ trebuie adaptate la nevoile de inovare ale întreprinderilor și trebuie încurajate mai mult IMM-urile inovatoare și dinamice. Este necesar să se depună eforturi concertate pentru valorificarea rezultatelor promițătoare obținute de Europa în domeniul inovării, în vederea soluționării problemelor globale, cum ar fi schimbările climatice. Trebuie eliminate inegalitățile dintre sexe în domeniul științei și cercetării."

Invitatul ediţiei din 7 iunie a.c. este Laurian Lungu, analist economic, managing partner la Macroanalitica.